Graytherm zatepľovacím systémom!

Image

Všetci túžite potom, aby Vaša rodina ale osobitne aj Vy mali zabezpečené teplo domova. Toto ale nemá len pocitovú, ale aj praktickú časť: teplotu domácnosti neovplyvňujú použité produkty na stavbe a vykurovací systém, ale predovšetkým to závisí najmä od zateplenia. V posledných rokoch mnoho ľudí videlo význam dodatočného zatepľovania a väčšinu novostavieb už budújú s fasádnym zatepľovacím systémom a nerobí to jednoznačne hospodárnejšie uváženie, ale podľa právneho predpisu obytných budov(s určitými podmienkami, ld. 176/2008 (VI.30.) nariadenie vlády) je to potrebné podľa energetického poučenia, ktoré jasne poukazuje na energetické vlastnosti bytu, budovy, teda pri zrealizovaní vychádza na povrch v prospech zateplenej budovy.

V modernej dobe ľudí je jedna z najdôležitejších investícií vytvorenie vyhovujúceho bývania. Práve nato sú čoraz viac orientovaní vlastníci bytov a snažia sa investovanú hodnotu peňazí najserióznejšie dostať späť, namiesto toho, aby išli do rizika, aby kupovali na svoje domy od rôznych výrobcov najlacnejšie produkty, ktoré spolu často nie sú kompatibilné. Výsledok výberu navzájom sa vyhovujúcich produktov sa nielen že bude páčiť, ale dlhé desaťročia zabezpečí teplotu domácnosti, ako aj v značnej miere k tomu súvisiacu hodnotu domu.

Graytherm zatepľovací systém má za sebou dlhoročné trhové skúsenosti a vďaka viac ako stotisíc metrov štvorcových sa stará aj o tisícky zatepľovaní, ktoré sa pripravujú podľa najnovších technologických predpisov, a preto vyhovuje aj najvyšším očakávaniam. Tvoriace články zastupujú osobitne vynikajúcu kvalitu a ku starostlivo zhotovenému systému aj vo Vašom záujme patrí systémová záruka. Terajšie ceny energií, respektíve kvôli očakávanému zvyšovaniu sa cieľovo vyberá hrubšia izolácia, pri zostave ktorej Vám s radosťou poradí sieť predajcov Graytherm zatepľovacieho systému a Bayra System Kft. V Graytherm zatepľovacom systéme s bohatou farebnou škálou a viacerými povrchovými štruktúrami si aj Vy určite nájdete fasádu, pri ktorej už pred vstupom môžete cítiť fantastický pocit, ktorý znamená teplo domova.

Posledná aktualizácia ( Utorok, 27 November 2018 13:54 )